Læs mere om alle vores værksteder

Multimedie/teaterrum

I SFO-1 har vi fået et helt nyt multimedie/teaterrum, i daglig tale kaldet "Spilloppen"

Her kan børnene spille PlayStation, danse til "Just Dance" og gi´ den gas i vores populære Diskoket hvor vi har stop-dans med børne Dj's.
Vi har også en scene og dertil indrettet teater backstage med klæde-ud-tøj og "sminke" station.
Rummet bruges også som Biograf på vores storskærm.

Børn har ændret sig i gennem årene. Ved siden af tv og spillefilm udvikler computerspillene sig til et af de væsentligste medier i børnenes kulturforbrug. Der er sket en kæmpe stigning i spillenes udbredelse på pc, spillekonsoller og internettet.

For en stor del af børnene, er computerspil en dybt fascinerende aktivitet - en integreret og populær beskæftigelse i deres hverdagsliv. Børn bruger computerspil til underholdning, udvikling af kompetencer, tidsfordriv, og til at skabe et socialt netværk. Med alderen er aktiviteten i højere grad et element i drengekulturen, end i pigekulturen.

SFO-1 betragter spil som en aktivitet der er nødvendig at forholde sig til. Computer og konsolspillet har fundet sin faste plads i børnenes medielandskab, og er en foretrukken aktivitet i hverdagen.

PC og konsolspil er som aktivitet og underholdning generelt det største medie der er tilgængeligt for børn i SFO-1. I SFO-1 er spil én aktivitet blandt mange.

Pædagogiske overvejelser for valg af spil i SFO-1

Vi opfatter spil som et positivt element i børnenes hverdag. Børnene bruger i høj grad computerspil til at skabe sociale netværk. Vi oplever at børnene udbygger deres indbyrdes relationer, og at børn der ellers måske er udsatte, kan vise andre, at de også kan noget. Vi mener at børn gennem forskellige spil, kan udvikle forskellige evner som koncentration, overblik, planlægning, problemløsning m.m.

Spil indkøbes efter børnenes forespørgsel, og de voksnes kendskab til markedet.

I SFO-1 spilles der kun spil der har PEGI (Pan European Game Information) på 3+. Spil med PEGI 3+ er for børn i alle aldersgrupper. Spillene indeholder ingen lyd eller billeder, der gør mindre børn bange eller forskrækkede. Spillene indeholder heller ikke grimt sprog.

Vi vurderer og overvejer hvert enkelt spil, med nogle pædagogiske kriterier som:

Sværhedsgrad

Vi vurderer om spillet er egnet til den gruppe børn vi har. F.eks. kan et 3+ spil godt være for svært, ikke udfordrende eller uinteressant for børnene.

Social-aspekt

Vi vægter spil, der kan spilles af flere på en gang, højt. Spil kan skabe relationer på tværs af køn og alder, og kan i nogle tilfælde, give de ”svage” en mulighed, for at komme ind i gruppen. Nogle børn søger også fællesskabet ved blot at være tilskuer til et spil.

Kreativitet/fantasi

Spil vi vælger skal være med til at udvikle børnenes kreativitet og fantasi, og give dem forståelse, for forskellen mellem virkelighed og fiktion.

Konkurrence/samarbejde: Vi mener at dette er en vigtig del af børns udvikling, og igennem de spil vi vælger, får de mulighed for at udvikle sig.

Motorik

Igennem spil får de mulighed for at udvikle deres fin- og grovmotorik.

Spilledag/Regler

Det er ikke tilladt at benytte egen iPad, mobil osv. på SFO'ens spilledag.


Teater

I vores Teater øver vi til vores talentshows, og grupper af børn der skal øve danseoptræden, kan låne rummet. Her kan børnene danse på scenen (Diskotek) og klæde sig ud.

Pædagogiske overvejelser:

”Lad være med at skabe dig!”
Ved at give børnene mulighed for at klæde sig ud og optræde for andre, får de mulighed for at gøre netop dette: de skaber egen personlighed og identitet.

Det årlige talentshow i (måned?) er en eftertragtet aktivitet i SFO-1. De relationelle mekanismer afprøves og udfordres: her bliver det lysende klart at vi er afhængig af hinanden, hvis vi skal nå det hele. En god optræden kan ikke blive til, hvis ikke vi samarbejder om det. Der er brug for alle – både den modige, den udholdende, den indadvendte og den højtråbende. En god forestilling har både skuespillere, regissører, vagter, lydteknikere, sminkører og kostume-magere.


I aktiviteten opdager nogle børn sider af sig selv som ingen vidste de havde, andre lærer at gøre plads til kammeraternes udtryk. Børn der optræder, lærer at de også kan ”røre” andre mennesker. De opdager at teater/kunst/kultur er glimrende udtryksformer, hvis man har noget på hjerte.

Med en teaterforestilling sætter vi os et fælles mål, hjælpes om at nå det, mærker sommerfuglene i maven, og modtager i fællesskab publikums klapsalver!

I SFO'en (og naturligvis også i mini-SFO'en) har vi tilsyns- og opsynspligt. Det betyder at i via vort online-system Aula "Komme/Gå" skal give besked, hvis jeres barn ikke kommer på grund af sygdom, ferie eller hvis der er andre der henter. Det er vigtigt at børnene siger farvel til en voksen, når de har krydset ud.

Info-Stationen er placeret ved siden af "husets hjerte" Cafeen. Det er her man krydser sig ind eller ud, og en medarbejder checker om børnene husker at gøre det, og kontakter forældrene, hvis barnet ikke er dukket op.

Vi bruger til tider meget tid på at checke op på om børnene er kommet – dels ved at gå rundt i SFOen og lede efter dem, og dels ved at sende en sms til jer, hvis de ikke er har krydset sig ind.

Hjælp os med at få mere tid med børnene!

ved at:

  • minde jeres børn om at de skal krydse sig ind som det første, når de kommer i kommer i skole om morgenen.
  • være rigtig gode til at skrive på Aula "Komme/Gå", hvis jeres barn er syg, holder fri eller bliver hentet af andre end jer i skolen.

Pædagogiske overvejelser:

Børnene vendes tidligt til at være ansvarlige for at markere hvor de er. Denne tilvænning kræver et stærkt samarbejde mellem hjem og SFO.

I vores nye Lego-hus er det muligt at bygge næsten ALT i det nye LEGO-hus! Vi har masser af klodser, og der sidder hver dag andre børn og hygger sig med at konstruere alle mulige slags figurer, biler og væsener. LEGO-huset er et godt sted at være, hvis man har behov for at fordybe sig alene, eller gerne vil lege med LEGO, med andre.

Pædagogiske overvejelser:

I LEGO-huset er der plads til kreativitet og fordybelse. Aktiviteten udvikler fantasi og finmotorik, og styrker det lille fællesskab. Her er det muligt at være stille og kreative sammen.

Nogle børn har også behov for at sidde lidt i fred og bygge for sig selv. Der har ofte været fart på i skolen, og at sidde i ro og skabe sit eget, kan være det eneste der rigtig virker, og så hjælper det at gå i Lego-huset.

I SFO'ens frugtcafe kan børnene komme som de har lyst i åbningstiden, og købe eftermiddagssnacks. Indtægten ved salg af frugtkort betaler også for andre aktiviteter i SFOen, som er gratis for børnene, såsom bålmad, rollespil og forbrugsvarer.

Frugtcafeen har åbent dagligt mellem klokken 13.30 og ca. 16.00. Her kan børnene købe boller, frugt, knækbrød, gulerødder og ofte dagens ret. Man kan købe klippekort til at handle i cafeen for, på kr. 30,-Maden indtages udelukkende ved cafeens borde, og børnene huskes på at rydde op efter sig selv.

Det er også muligt for børnene fortrinsvis fra første og anden klasse at arbejde i cafeen to og to. Her lærer de om god køkkenhygiejne, at betjene kunderne høfligt, samt at krydse rigtigt af på frugtkortene, når der handles. Med til jobbet hører også en lettere daglig rengøring af cafeen. Lønnen for en dags arbejde er lidt snacks fra cafeen, og aftales fra gang til gang.


Pædagogiske overvejelser:

Udover at være et rart sted at samles, kan cafeen opfattes som en slags socialt værksted, hvor spillereglerne for hyggeligt samvær, dagligt øves igennem.

Det er også i Frugtcafeen, sociale færdigheder som eksempelvis at stå i kø, trænes. Man lærer at forholde sig til hvor mange penge, man har på sit frugtkort, og ud fra dette, vælge hvad man vil bruge pengene på.

Ved at hjælpe til i cafeen, lærer børnene, at for at få "løn" skal man yde en indsats. Samtidig opnår de anerkendelse og status fra både medarbejdere og de andre børn.

Vi vægter et sundt og godt mellemmåltid, og samtidig muligheden for en lille snak, eller lidt trøst, hvis der er brug for det. Vi har vurderet at medarbejdernes opmærksomhed bør ligge hos børnene, og det pædagogiske arbejde i cafeen, og derfor finder man ikke komplicerede retter på menukortet.

For at børnene skal kunne føle sig trygge ved at handle i Frugtcafeen, sørger vi for, at der er de samme regler, uanset hvem af de voksne der står i cafeen. Reglerne er baseret på sund fornuft, og holdes så enkle som muligt, så børnene kan overskue at forholde sig til dem.

Det opfattes af børnene som noget specielt at få lov til at hjælpe til med servicering og betjening af de andre børn. Barn-til-barn relationen er i cafeen derfor meget unik – børnene øver sig i at være lydhøre overfor hinanden, i en sammenhæng hvor den ene er kunde, og den anden betjener.

Vi oplever at Frugtcafeen betyder at der er færre konflikter i SFOen om eftermiddagen.

Hvert år i maj, tager vi forventningsfuldt i mod de nye børn i vores mini-SFO :)
I de tre sidste måneder inden skolestart, hjælper vi de små, med at pudse de forskellige færdigheder af, som kræves i livet som skoleelev.

I mini-SFO'en vænner vi gradvist børnene til rytmen i skoledagen. Mini-SFO'en betyder også at børnene, i den første tid efter skolestart, har en tryg base at vende tilbage til, når skoledagen er slut.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn i fællesskabet, hvilket betyder, at planlægningen af indholdet i Mini-SFO'en vil være afhængig af målgruppen. Vi stiller krav til børnene, og vores mål er - sammen med forældrene - at gøre dem klar til de nye udfordringer, som skolen byder på.

Mini-SFO'en har base i vores to Flex-rum SFO'en. Hele SFO'en er til rådighed for aktiviteter m.m. m.m. til klokken 13.30, hvorefter dagen forsætter sammen med de andre børn i SFO'en.

Aktiviteter og fokus i mini-SFO'en

Samling
Ugedage, datoer og årstider
Mig selv
Min familie
Natur og bevægelse
Min skole
Opgaver
Forskellige værkstedsaktiviteter
Ture i nærområdet
Bål, maddag
Og meget mere…

Praktisk information

Børnene får hver en garderobeplads, hvor de skal have hjemmesko, skiftetøj samt regntøj hængende. I bedes venligst sørge for at alt er mærket med navn.

Åbningstiderne i mini-SFO'en: klokken 07.00 til 17.00. Vi opfordrer til at børnene senest kommer klokken 08.45, så vi sammen kan starte på dagens aktiviteter.

HUSK: I skal melde sommerferie inden d. 15. maj på TABULEX!

Pædagogiske overvejelser:

I Mini-SFOen har vi en ganske særlig gruppe børn: de mindste.

Når de starter hos os, kender de kun børnehavens trygge rammer, og det er vores opgave, i rolige omgivelser, at forberede dem på den nye tilværelse som skoleelev. Vi deler fra start børnene op i mindre grupper, så de ikke skal forholde sig til alt for mange på en gang, og vi gør meget ud af at de skal lære de voksne at kende.

De voksne i Mini-SFOen er nøje udvalgt til opgaven: de har erfaring med ordningen, og nogle af dem følger med som skolepædagoger i 0-klasserne efter sommerferien, når skolen starter. I Mini-SFO forløbet vil der være indlagt besøg i de nuværende 0-klasser, med de voksne der er der, så børnene dels har været i lokalerne, og dels har lært børnehaveklasselederne at kende før skolestart.

I krea værkstedet følger vi årstiderne og giver herigennem børnene et indblik i kultur og traditioner. Vi har et stort fokus på, at de ting som sættes i gang, kan afsluttes igen inden for et overskueligt tidsperspektiv. Sideløbende har vi ofte et længerevarende projekt kørende, hvor børnenes ideer og input er en vigtig del af vores eksistens og værkstedskultur.

I krea arbejder vi bl.a. med

Smykkefremstilling, materiale kendskab
Læder, såsom punge, bælter, armbånd mm.
Styropor (flamingo)
Karton og papir, heraf klip, limning og skabelon dannelse/føring
Fil de fer, fransk ståltrådskunst
Maling, såsom malerier, sparredyr, fantasi huse, håndteringen af en pensel
Udskæringer af motiver og uroer i papir og pap
Fjer, glimmer og perler
Blad guld, sølv og kobber, læren i forsigtighed
Vi anvender endvidere også med disse redskaber som er godkendte til børn

Varme limpistoler og små hobbyknive
Hammer, søm
Sakse og nåle
Lædersyle og svingarm
Pædagogiske overvejelser:

Vi lægger os op ad pædagogikken ”learning by doing”, af John Dewey. Hvor de ældre børn som har tillært sig emnet og håndelaget, igangsætter og hjælper de yngre børn.

Vi har også et stort fokus på, at vi med de forskellige kreative udbud, projekter og sysler, åbner op for, at børnene arbejder med deres fin motorik. Som udgangspunkt er det pædagogen som tilbyder nye forskellige kreative udbud hver uge. Her oplever vi utrolig ofte, at alt udvikler sig til en bred vifte af leg, kreativitet, udvikling, fornyelse, spontanitet etc. Præcis som vi ønsker det. Vi ser jeres barn hvor det er og løfter det herfra.

På legepladsen har vi gang i mange ting på samme tid. På vores dejlige Bålplads tænder vi bål flere gange om ugen hvor vi laver forskellige drikke og madprojekter samt hygger omkring bålet, mens vi snitter i træ eller laver Drømmefangere m.m. Børnene kan køre på Moon-cars, klatre i klatrestativet, bygge sandslotte i sandkassen, spille bold og gynge på den store gynge.

Sommetider flytter krea-værkstedet udenfor, og andre gange spiller vi musik eller sminker dem der har lyst. Der er altid voksne på legepladsen – når det regner meget, opfordrer vi børnene til at være indenfor, hvis de ikke har tøj på til vejret.

Pædagogiske overvejelser:

På legepladsen er der højt til loftet. Her trænes grovmotorik, konfliktløsning, at organisere og at strukturere legen, samt at bearbejde sanseindtryk.

Ved bål-pladsen lærer børnene om råvarer og hygiejne. De lærer at omgås ild på en sikker og respektfuld måde.

Det sociale samspil på tværs af aldersgrupper, styrkes.