På Usserød Skole er vi glade for og stolte af, at forældre deler deres børn med os. Det er en vigtig opgave, som vi løfter, men vi kan ikke klare den alene. Derfor taler vi med skolens forældre om vigtigheden af samarbejdet med skolen, men særligt også samarbejdet forældrene imellem. Forældre, der samarbejder,  fremmer nemlig deres børns læring og trivsel.

Vi har i løbet af året flere møder med forældre – både samlet i de klasser, som deres børn er en del af, men også alene til en mere målrettet samtale om det enkelte barns faglige og trivselsmæssige udvikling.

Det ligger os meget på sinde, at vores forældre er godt orienteret om deres barns skoleliv, og vi opfordrer således også forældre til at følge godt med i de ugeplaner, som lærerne deler.

Vi deler også gerne fortællinger fra hverdagen og derfor lægger vi løbende nyheder, fotos og film op i Aula, som er vores primære kommunikationskanal i skole-hjem-samarbejdet.

Derudover har vi en god og velfungerende skolebestyrelse - klik her for at læse om skolebestyrelsen. Der finder du også information om skolebestyrelsens medlemmer, principper og referater.