SFO
SFO-livet begynder 1.maj i det år, børnene starter i skole. Tiden i og målet for MINI-SFO er beskrevet nærmere under afsnittet om skolestart.

Hver morgen holder vi åbent i morgen-SFO fra kl. 7:00-7:50.
Børnene samles i SFOens café, hvor der er personale klar. I morgen-SFOen kan man spise morgenmad, som man har med hjemmefra, og man kan spille spil med en voksen eller en kammerat. Kl. 7:50 møder lærerne ind i klasserne, og så slutter morgen-SFO.

På 0.-2.klassetrin ophører skoledagen kl. 13:30.
Herefter er der SFO frem til kl. 17:00. SFO for 0.-2.klassetrin bor i samme område som Fase 1, i vores nye integrerede skole- og SFO-miljø, ”Landskaber og huse til små mennesker”. SFO-tiden er drevet af børnenes behov for at kunne vælge og træffe egne valg. Vi har derfor værksteder og aktiviteter, som børnene kan tilvælge – og ellers kan man vælge fri leg. Af aktiviteter kan nævnes bål (måske snobrød og mad over bål), træværksted, krea-værksted, spille-værksted, aktiviteter i hallen. Halloween, juleklip og fastelavn er faste traditioner i SFO’en.

Fra 3.klassetrin overgår man fra SFO til klub på Stampen. Normalt sker overgangen mellem 3. og 4.klassetrin, men vi har valgt at lægge overgangen mellem 2. og 3. klasse, da vi oplever, at Stampen har rammerne til at kunne tilbyde de halvstore børn aktiviteter og værksteder, der passer til aldersgruppen på en anden og lidt mere udfordrende måde end i den lille SFO. Da forældrene betaler den høje SFO-takst 3.klasse med, følger den højere normering selvfølgelig med årgangen på Stampen. På Stampen har vi cafe, hvor børnene har mulig for at købe lidt let at spise, og vi har aktiviteter og værksteder ligesom på SFO, men alderstilpassede. Derudover har vi kaningård, hvor børnene efter tur i en periode har ansvaret for pasningen af en kanin, og i perioder har vi rollespilsværksted. Stampen har åbent til kl. 17:00 hver dag.

Aftenklub på Stampen.
I løbet af skoleåret afholder vi pop-up aftenklub på Stampen.
Arrangementerne varierer fra gange til gang, både ift. indhold, men også hvilke klassetrintrin, der kan deltage.


Blandt det pædagogiske personale i SFO og på Stampen er der 5 årgangspædagoger. Årgangspædagogerne har både tid i undervisningen på 0. - 3. årgang og tid i SFO’en. Årgangspædagogerne er udover at være en del af fritidsdelen også en del af lærerteamet og deltager i det løbende skole-hjem-samarbejde.

Få mere at vide ved at gå videre til "SFO" og "Klub Stampen" herunder.