I SFO'en hygger vi os med at:

 • Klæde os ud
 • Slås mod orker, røvere og riddere
 • Løbe med de aktive, og hygge med de stille, og sommetider omvendt
 • Dyrke venskaber og finde nye venner
 • Grille over bål
 • Sætte hår
 • Sy, male og formgive
 • Tæve hinanden i spil
 • Kæle med kaninerne
 • Køre ud i verden med SFO-bussen
 • Snuppe en snack og en snak i frugtcafeen
 • Udfordre hinanden i boldspil
 • Blive udfordret motorisk i sporten
 • Fejre højtider
 • Trøste og løse konflikter
 • Grine med hinanden
 • Se hinanden


Værdigrundlag

I inkluderende fællesskaber, arbejder vi med børnenes relationelle og sociale kompetencer.

Vort perspektiv i alt hvad vi gør er, at støtte børnenes trivsel og udvikling. For at behandle alle børn lige godt, ved vi, at de ofte har brug for noget forskelligt. For at sikre det faglige niveau, deltager vi i kurser og efteruddannelse, og har løbende faglige diskussioner på vore personalemøder.
Hver årgang har en årgangspædagog tilknyttet som de også møder i SFO'en.. Personalegruppen har et tæt samarbejde med lærerne i de enkelte klasser, og har derfor en god fornemmelse for hvad børnene har med sig, når de kommer i SFO'en. Mini-SFO'en i maj (se under punktet "Værksteder"), understøtter dette samarbejde.

Det er vigtigt for os med forældre kontakten og det, at vi kan tage os de få minutter til en gang snak i ny og næ.

Det vigtige nu

Samfundet i dag træner børn i at være fremadsøgende og omstillingsparate. I SFO'en lærer vi også børnene at sætte pris på nuet. Vi drosler ned, og skaber plads til fordybelse.

At lege sig glad - "Ret til den frie leg"

Legen på SFO'en er enten børnenes frie leg, eller aktiviteter og værksteder sat i gang af voksne. At understøtte den fri leg i SFO'en er en reflekteret beslutning. Vi mener den støtter børnene i at udvikle deres evne til at bearbejde indtryk og organisere projekter. Lysten driver legen, og vores faglighed kvalificerer den.
Vi sikrer bl.a. en god trivsel ved at have øjenkontakt med de børn man møder på sin vej, være anerkendende og at legen/aktiviteten er lystbetonet.

SFO'en er et godt sted at øve sig

Sommetider hjælper vi børnene med at holde fast i deres beslutninger. Tilvalg og fravalg har konsekvenser, og hos os gør børnene deres erfaringer i trygge rammer. Med en humoristisk tilgang og et glimt i øjet, motiverer vi børnene til at tage ansvar for egen og fælles oprydning. I hverdagen ønsker vi også at give børnene oplevelse af demokrati og medbestemmelse. Vi lytter til børnenes ønsker, og nedsætter børne-arbejdsgrupper ad hoc. SFO'en er således med til at skabe sunde beslutningsdygtige medborgere.

SFO'en er et sted vi voksne kan lide at gå på arbejde - det tror vi smitter af på børnene :)

7 kompetencer

I Fase 1 har vi udarbejdet denne forældrefolder, som beskriver 7 kompetencer, som er i spil for et barn i læring - hvad enten det gælder faglig, personlig eller social læring. Folderen beskriver de forskellige kompetencer og giver idéer til, hvor man hjemme kan styrke sit barn i læreprocesser.