Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen vælges for en fireårig periode og seneste ordinære valg blev afholdt i 2023.

Skolebestyrelsens formand udarbejder dagsordener og rammesætter møderne samt giver udtalelse i forbindelse med høringer.

Skolebestyrelsen holder løbende møder omkring en gang månedligt. Man kan henvende sig til bestyrelsen ved at sende en besked via Aula -  søg på ”Skolebestyrelse”.

Skolebestyrelsens formand Dickte Toft afgiver en gang årligt en beretning i forbindelse med et kontaktforældremøde på skolen, hvor kontaktforældre på tværs af klasser og årgange samles.