På Usserød Skole ligger det os på sinde, at alle børn skal være i en god udvikling. Det gælder også trivselsmæssigt, og derfor arbejder med dette for øje helt fra overgangen fra børnehusene til skolen. Arbejdet fortsætter igennem hele skoleforløbet, da vi ved, at trivsel er noget, vi bevidst skal have fokus på. Vi samarbejder med forældre om at skabe gode dynamiske fællesskaber i de enkelte klasser med fælles spilleregler. Det er nemlig vigtigt, at børn og unge kommer i skole med LYST TIL AT LÆRE.

Vi beskriver dette nærmere i vores værdiregelsæt, som du kan finde ved at klikke på Skolebestyrelsen.

Her kan du også finde vores antimobbestrategi, som også tager livtag med at skabe gode fællesskaber for at forebygge mobning.