Tilbud om sorggrupper på Hørsholm Kommunes folkeskoler

På de fire folkeskoler i Hørsholm tilbydes børn, der er ramt af sorg at deltage i en sorggruppe. Hver skole har en sorggruppe med sorggruppeledere uddannet hos Kræftens Bekæmpelse. Sorggruppen er ikke et terapeutisk tilbud, men et rum, hvor børn kan tale åbent om deres sorg og savn, og hvor de kan opleve et fællesskab med andre børn, der har lignende erfaringer. Sorggruppen er med til at lære børnene, hvordan deres syge eller afdøde familiemedlem kan være en del af deres liv på en ny måde. Arbejdet i gruppen sigter mod at lære børnene at leve med sorgen og at håndtere tabets konsekvenser på en måde, der kan gøre livet lidt nemmere at leve.

Vil du gerne vide mere eller har dit barn brug for at være en del af skolens sorggruppe, så kontakt skolens leder.