Alle børn i Danmark har undervisningspligt, og er man bosiddende i Usserød Skoles distrikt, har ens barn ret til en plads her.

Børn starter i skole i det kalenderår, hvor de fylder seks år. Vi samarbejder med de lokale børnehuse om at arrangere en god og tryg overgang til skolelivet. Vi tager således imod børnene 1. maj, hvor børnene starter deres daglige gang på skolen. Her er de sammen med SFO-pædagoger, som introducerer børnene til skolen og dens rammer, ligesom børnene lærer hinanden at kende.

Efter sommerferien starter børnene i 0. klasse. Her er det børnehaveklasselederne og klassens skolepædagog, der tager over.

Vi markerer altid 1. skoledag som en festdag, og vi hejser flaget i skolegården til ære for vores nye børn på skolen.

Alle forældre til børn i 0. klasse inviteres til flere møder og arrangementer, hvor I får mere specifik viden om skolelivet.