Alle børn i Danmark har undervisningspligt, og er du bosiddende i Usserød Skoles distrikt, har dit barn ret til en plads her.

Børn starter i skole i det kalenderår, hvor de fylder seks år. Vi samarbejder med de lokale børnehuse om at arrangere en god og tryg overgang til skolelivet. Vi tager således imod børnene 1. maj, hvor børnene starter deres daglige gang på skolen i MINI-SFO. Her er de sammen med SFO-pædagoger/ skolepædagoger, som introducerer børnene til skolen og dens rammer, ligesom børnene lærer hinanden at kende. En gang om ugen er de kommende børnehaveklasseledere sammen med børnene. På den måde sikrer vi, at børnene kender såvel børnehaveklasseleder og skolepædagog inden start i 0.klasse til august.

I tiden i MINI-SFO arbejder vi under paraplyen Kendskab og Venskab. Vi arbejder på at danne nye relationer mellem børnene samtidig med, at vi støtter de eksisterende i trygge omgivelser med nærværende voksne, hvor vi har øje for børnenes behov, så de kan omstille sig til den nye hverdag i nye rammer. Vi arbejder med forskellige aktiviteter, der alle har Kendskab og Venskab som mål.

Efter sommerferien starter børnene i 0. klasse. Her er det børnehaveklasselederne og klassens skolepædagog, der tager over.

Vi markerer altid 1. skoledag efter sommerferien som en festdag, og vi hejser flaget i skolegården til ære for vores nye børn på skolen.

Alle forældre til børn i 0. klasse inviteres til flere møder og arrangementer, hvor I får mere specifik viden om skolelivet.