Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-vejlederne. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

 

UU-vejleder Kajsa Roose Winkel har kontor på 1. sal og træffes på skolen efter aftale. Kajsa træffes desuden alle hverdage på mobil 72 68 44 77 eller via mail: kajsa@uu-sjaelsoe.dk

Vejledning i 7. - 9. klasse

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som:

 • Kollektiv vejledning for alle
 • Gruppevejledning
 • Individuel vejledning


UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 • Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse (5 dage)
 • Uddannelse og Job i 1. - 9. klasse
 • Erhvervspraktik i 9. klasse
 • Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse
 • UU-Sjælsøs uddannelseaften, Uddannelsesmesse, forældrearrangement
 • Uddannelsesplan og studievalgsportfolio
 • Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 • Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet
 • Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg
 • Information om vejledningsportaler som fx:


På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse.
Skolen informerer skriftligt om den første parathedsvurderings resultat.

Nærmere herom vil blive oplyst via Min Uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø - er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25 år.