Læs om vores retningslinjer for "Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger". Senest opdateret i august 2016.