Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm eller på mail til dos-post@horsholm.dk.

Børnene er tilmeldt SFO Stampen frem til og med afgang fra 9. klasse eller ved udmeldelse via ovenstående procedure. Der er en udmeldelsesfrist på én måned til den 15. eller sidste dag i måneden.