Skolebestyrelsen har kompetence til at fastsætte retningslinier (principper) for skolens virksomhed.

Principperne skal ligge inden for lovens rammer og inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Skolebestyrelsen skal fastlægge retningen, men det er skolelederen, der træffer de konkrete afgørelser. Principperne skal være så rummelige, at skolelederen har handlefrihed i sin ledelse af skolen, men omvendt også angive en tydelig retning.

Herunder kan du læse de principper, der gælder for Usserød Skole:

Usserød Skoles værdiregelsæt 2018

Anti-mobbe-strategi

Konflikthåndtering 2015

Kontaktforældre 2016

Princip for anvendelse af puljetimer 2016

Princip for dialog mellem skole og hjem 2015

Princip for elevers anvendelse af mobiltelefoner 2015

Princip om fritagelse for undervisning 2015

Princip for hjemmearbejde 2015

Princip for vikardækning 2016

Princip om fælles aktiviteter 2015

Princip for ny klassedannelse ved overgang til udskoling (7. klasse) 2016

Handleplan til princip for ny klassedannelse 2016