Vi går højt op i vores faglighed på Usserød Skole, og vi søger altid at finde nye gode veje at øge læringen på, uden at det går ud over motivationen.

Vi laver faglige planer, som vi drøfter med eleverne og vi afholder elevsamtaler, som kan holde eleven på sporet og hjælpe os til bedre at tilrettelægge undervisningen.

Vi følger op og evaluerer løbende på elevernes læring gennem både kvalitative oplevelsesbaserede evalueringer og såkaldte summative evalueringer (skriftlige evalueringer). Vi anvender tests i det omfang, vi vurderer det er gavnligt for forståelsen.

Pt. anvender vi de nationale test og supplerer med læse- og stavetest fra Hogrefe. Vi ved, at læsning er en forudsætning for indlæring i alle fag, og anser det for at være essentielt at skabe gode læsere. Vi tester i matematik som det andet hovedfag.

Alle testresultater bringer vi i spil på læringskonferencer i klasserne, og sammen med skolens faglige vejledere forholder vi os til indsatser på baggrund af testresultaterne.

Det er vigtigt for os, at det ikke er test alene, der indikerer niveauerne for børns indlæring, men at lærernes faglige viden og kendskab til børnene også bringes i spil og er med til at danne det helhedsbillede, som vi tager udgangspunkt i og drøfter med eleven og dennes forældre.