UU-vejledning

UU-vejledning på Usserød

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-vejlederne. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

UU-vejleder Kajsa Roose Winkel har kontor på 1. sal og træffes på skolen efter aftale. Træffes desuden alle hverdage på mobil 72 68 44 77 eller via mail: kajsa@uu-sjaelsoe.dk

UU-vejleder Palle Kristensen har kontor på 1. sal og træffes på skolen efter aftale. Træffes desuden alle hverdage på mobil 72 68 44 51 eller via mail: palle@uu-sjaelsoe.dk

Vejledning i 7. - 9. klasse
UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som:
kollektiv vejledning for alle
gruppevejledning
individuel vejledning

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:
Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse
Uddannelse og Job
Erhvervspraktik i 9. klasse
Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse med det sigte, at den unge bliver uddannelses-parat
Uddannelsesmessen Scor Fremtiden, Forældrearrangementer, UU-Sjælsøs Uddannelsesaften

Information vejledningsportaler fx evejledning.dk, www.ug.dk www.genvej.nu og uu-sjælsø.dk
Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat

Uddannelsesplan
Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:
Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse
Uddannelse og Job
Erhvervspraktik i 9. klasse
Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse med det sigte, at den unge bliver uddannelses-parat
Uddannelsesmessen Scor Fremtiden, Forældrearrangementer, UU-Sjælsøs Uddannelsesaften
Information vejledningsportaler fx evejledning.dk, www.ug.dk www.genvej.nu og uu-sjælsø.dk
Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat

Uddannelsesplan
Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg
På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige og sociale forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. klasse og i forbindelse med ansøgningen til en ungdomsuddannelse i 9. klasse. Det sker ud fra elevens uddannelsesønske med udgangspunkt i elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.
Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra.
Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørs-holm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.
Yderligere informationer findes på uu-sjælsø.dk og følg os på

Skriv din tekst her..