Skolebestyrelsen

Nyt fra skolebestyrelsen

Velkommen til et nyt skoleår på Usserød Skole. Denne redegørelse sammenfatter det vi i skolebestyrelsen har arbejdet med det sidste år. Herudover står der også lidt om hvilke temaer, vi kommer til at arbejde med det kommende år. Bestyrelsens navne og kontakt oplysninger finder du sidst i dette dokument, og du er altid meget velkommen til at kontakte os med relevante spørgsmål og emner.
På skolebestyrelsen vegne 
Anders Duus Østergaard, formand for bestyrelsen. 

Skolebestyrelse_redegørelse August 2016