Personale

Skolens ledelse

                                                             
Skoleleder                                      Viceskoleleder / afdelingsleder for udskoling 
Flemming Boel                                  Pia Dahl Olsen
fbo@horsholm.dk                              pdo@horsholm.dk              
                                    

Afdelingsleder for mellemtrin       Afdelingsleder for indskoling
Dorthe Klint                                     Vibeke Rølling
dkl@horsholm.dk                             vor@horsholm.dk              
                                                              

Leder for SFO I og SFO II 
Lisbet Christensen 
lic@horsholm.dk

 

Administration

Skolesekretær                                     Skolesekretær
Mai-Britt Johansen                                 Julie Schow Lange
Elevadministration                                   Økonomi

mjo@horsholm.dk                                jla@horsholm.dk