Sociale kompetencer

Den fortsatte udvikling af de sociale kompetencer er en vigtig del af mellemtrinets fokusområder.

Sociale kompetencer er mange ting, og her på mellemtrinet har vi udarbejdet tre områder som vi vælger at have for øje i vores daglige undervisning: 


  • Vi ser forskellighed som en kvalitet og vægter rummelighed højt.

  • Vi vil gerne udvikle elevernes evne til at have empati.

  • Vi arbejder med at fremme elevernes selvtillid og selvværd.