Faglige kompetencer

Her på mellemtrinet fortsætter vi naturligvis den fortsatte udvikling af de faglige kompetencer - vores fokusområder er:

På mellemtrinet har vi valgt at dele vores faglige kompetencerområde op i tre; en humanistisk del, en naturfaglig del og den praktisk-musisk del.

Alle elementer gælder naturligvis for begge områder og overlapper hinanden i den daglige undervisning. 

De humanistiske fag: dansk, engelsk, tysk, fransk, kristendom, historie

  • Som undervisere har vi høje faglige forventninger til eleverne og os selv.

  • Vi tror på hver enkelt elev og tager udgangspunkt i deres kompetencer.

  • Vi vil gerne bevare elevernes nysgerrighed og lyst til at lære ved at være alsidig og nytænkende i vores undervisning.


De naturfaglige fag: matematik, natur/teknik 

  • Vi tilstræber en faglig progression der ruster til fagspecialisering i 7. klasse.

  • Vi udfordrer og udbygger elevernes begrebsverden ud fra aktuelle begivenheder

  • Vi arbejder med den naturvidenskabelige metode i børnehøjde.