Børnehaveklassen

- Det første år i skolen også kaldet 0. årgang

Det er selvfølgelig en stor ændring i børnenes liv, når de skifter fra børnehaven og skal begynde at gå i skole.  I Hørsholm Kommune forsøger vi at hjælpe barnet til en så god overgang som muligt ved at have et samarbejde med børnhaverne, sådan at forældre og skole kan støtte barnet til en god skolestart.  Der er mere viden at hente her om, hvordan vi arbejder med overgangen fra børnhave til skole: Overgang fra børnehave til skole